Trang chủ Giới thiệu Tin tức và Sự kiện Đầu tư dự án Liên hệ
English  
Menu
LIÊN KẾT
Tìm kiếm
Giá vàng tỷ giá
Thời tiết
Mô hình tổ chức

1. Hội đồng quản trị Công ty
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - 04 Thành viên Hội đồng quản trị

2. Ban kiểm soát Công ty
 - Trưởng ban kiểm soát
 - 02 Thành viên ban kiểm soát

3. Ban Giám đốc điều hành
a. Giám đốc điều hành
b. Các phó Giám đốc:
 - Phó Giám đốc phụ trách kinh tế
 - Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật, thi công
 - Phó Giám đốc phụ trách dự án, vật tư cơ giới

4. Sơ dồ tổ chức:

Hỗ trợ trực tuyến
Phòng KTKH


Tin mới
Báo cáo tài chính năm 2012
Báo cáo thường niên năm 2012
Mời họp ĐHCĐ năm 2012
Đối tác

Design by Finalstyle